L프리미엄 멤버십

 • 첫 구매 선물첫 구매 선물
 • 구매 횟수 별 할인구매 횟수 별
  할인
 • 슈퍼할인 쿠폰 증정슈퍼할인
  쿠폰 증정
 • 파스퇴르 포인트 증정파스퇴르
  포인트 증정
자세히 보기

장바구니 닫기

더보기

최근 본 상품 닫기

0개

최근 본 상품이 없습니다.

찜한 상품 닫기

0개
 • 찜한 상품이 없습니다.

공지사항

[당첨자 발표] 위드맘 제왕 체험단 5차 당첨자 발표 2022.01.07 조회843

안녕하세요? 고객님

 

위드맘 제왕 체험단 행사에 많은 관심과 참여에 감사의 말씀 드립니다.  

 

당첨자 명단은 아래를 참조하시기 바라며 위드맘 제왕 제품 중 선택한 제품으로 발송됩니다.

 

제품의 발송은 22년 1월 10일(월요일)부터 순차적으로 배송을 시작하며

 

회원탈퇴, 주소 불명, 연락 부재 등 수취 불가의 사유로 회송되는 제품은 재발송되지 않는 점 양해 부탁 드립니다.


또한 '주소변경 및 신청제품 변경은 불가한 점' 양해부탁드립니다.

 

위드맘 제왕으로 좋은 수유하시길 바라며, 언제나 정성을 다하는 롯데푸드몰이 되겠습니다. 감사합니다 

 

 


<5차 체험단 당첨자 명단>


개인정보 보호를 위하여 아이디의 일부가 *처리 되었습니다.

 

신청자 ID 신청자 ID
sk***dwn he***o1@nate.com
ol***ex2357 ch***509
hs***46 na***400
an***n cl***319486
ka***aeun0428 rl***dus9@naver.com
ms***lo2 ra***0717
mo***il27 41***1416@qq.com
mi***0604 le***3fk
mi***onari bl***284
fe***usleo@gmail.com tj***429@nate.com
gl***a232 gp***love@hanmail.net
zb***d122 do***116@naver.com
ta***9 ne***000
pj***06_W lj***1120@gmail.com
jo***o@naver.com cj***cheld
mj***340 ar***15
jm***22 01***598202
ci***999 ni***cater_W
qo***ddl9517 ba***000@hanmail.net
dk***krhdwn kh***2_W
ki***87 ki***ewoo1104@gmail.com
rl***gus03 ki***4536@nate.com
kw***lswl7 bl***efo
nv***@hanmail.net 92***ang@daum.net
du*** me***62
dl***us753@naver.com 10***salm
ky***84 kk***h_W
dk***88 ki***78
ki***3876 ki***im
ru***n@naver.com SP***
jh***ve sy***577@naver.com
sk***1 dl***sjj
ma***999 tn***wh@nate.com
wk***swn79 lu***ng
ba***ihyun@nate.com sp***8
si***ia0301 ba***njee
is***50@naver.com sm***8906
xs***wonx le***eji1102
ho***popo486 br***eypeh
so***n0929@nate.com ho***glain
lm***4 db***35
ha***15 sw***007
zz***608@naver.com ch***sy2_W
sk***mr 2d***hd
pu***ruqj ko***zx1124
sh***wa621 wi***541
tn***sdl_W wi***159
ls***07_W be***851
so***n4921@hanmail.net ch***won
qh***86486 sq***@naver.com
na***oiinhwa ma***i8488@naver.com
gc***i0_W ap***zkscom
tn***r333 81***ky
ll***nji lj***10
kd***034 kh***18
pp***y005 pj***h@naver.com
su***38 bb***a88
88***hui72@naver.com ss***90650
ac***3690 ju***club
jj***S2 96***172
gr***girl13 ls***7@naver.com
kt***19 Ss***k
ll***86ll gw***eongeun
sm***910212 ka***122kr
si***rjoo07 eu***33
yu***nam5@gmail.com yu***@naver.com
bi***hin9 j2***1
po***898 mm***yc@gmail.com
ch***uman00 gk***83
jk***0905@naver.com Wj***dqor891@naver.com
sk***j ru***in
dd***girl12 ma***
wh***86 j_***a0206@naver.com
de***cuet@naver.com to***608
ma***sar_W lo***eesul_W
lo***37100@gmail.com z2***8115
zi***e0833 qo***l0608
yy***yy sk***105
mj***82002 yo***u1220
ms***mhs kn***3726
kj***vegirl nb***12
wj***7@naver.com wl***s7981
mo***altz st***queen23@hanmail.net
be***ohya yh***
ch***ing-girl ry***ung54
ji***326 hi***6
sa***ha_W sk***ek35
me***ge900 al***77
01***211686 ji***18
wh***a5132 gy***910
nh***01 wk***cjswo2
ks***36@naver.com hs***25
wo***llang@naver.com ju***ini15@naver.com
so***lee@naver.com hs***26@naver.com
fi***c rl***25_W
lo***inwooys en***nal
ZI***INI pa***rip
wl***748 al***s9050@naver.com
mi***g1115 hk***5
he***885 lo***y0032
su***koko dm***d960
yo***im pi***104
cj***el1_W lh***3o
di***0bi_W cs***06
yg***23 tj***d90821
fb***us in***yam
hy***18 sh***1
Li***8149 qo***sla
wn***r0622 he***ne
ya***087 kh***03
qh***owlek KI***RAv
al***aos22 tu***1018
al***1 hs***won
sc***etletter21 su***bears
sa***ve104 dk***ls
bi***o@naver.com no***a
ch***v ke***530
wj***tm pu***a25
jo***03 st***q
do***dl1104 so***l87
ap***na0 sh***567
ij***ehr kk***26
wl***l1010 qu***ll@naver.com
en***s486 fr***586
mi***1327@gmail.com ju***g824
qk***swl9448@gmail.com bo***eng@nate.com
hk***3@gmail.com ha***79
ki***u199 bb***bboya
cj***ove ru***417_W
ki***ng0107@naver.com gl***ope
he***84 yk***11@hotmail.com
so***un3217 mw***en
ia***mjoo km***62
as***30303 su***young
ru***335@daum.net ve***trabbit
ti***i1004 pa***ktoriya@gmail.com
wo***040404@nate.com pk***3109
dg***342@naver.com hk***
ks***ebj ky***06
lg***1109@naver.com lo***n11_W
kt***18 ll***os1102
ho***7942 ke***2
cc*** dj***s
qk***dgml05@naver.com rn***jeong
sh***504 ka***ayo0802@yahoo.co.jp
km***65 bi***0
al***68 yj***8
fo***er8784@naver.com pa***s@nate.com
an***zapan su***8_W
wo***-0- xo***577
yi***l be***ve20
ki***gapass dk***d8932@naver.com
hh***3@naver.com th***dl0821
dm***62 hi***r@naver.com
ju*** ek***jqb
an***foeh or***fsz
kj***0107@naver.com 77***gp
ww***ngjin n0***29@hanmail.net
le***hyun mi***nin35
an***tm c4***2
gu***jq903 wl***d675
gi***538 rk***l17@hanmail.net
oy*** mu***ark@naver.com
bi***ubi ni***hore
se***0404 cl***kiki@naver.com
gu***87 ar***439
mi***r il***92
go***334_W fr***uysm
sa***023 em***jung
zh***1233_W bg***08
bn***0 jy***e1603
qw***d8211@naver.com mo***shyj
bl***0503@naver.com gg***68
ng***120 na***1@naver.com
pw***r@naver.com hy***nkim_@naver.com
sj***22@naver.com ll***yck
s2*** cj***gmlwn1
lu*** dj***v5@gmail.com
kw***yon21@hanmail.net ma***mkk
gl***f28@naver.com 2s***.bin2@icloud.com
na***n010@gmail.com to***uki
ll***0111 ap***dl
th***77 pc***22
88***9 ov***33over
in***517@naver.com sh***tls323@naver.com
kh***87 fn***j988@naver.com_W
cl***jin00 pp***004@naver.com
yi***yeon rh***ks1
th***sw4317 ym***8
sp***ae47 al***l226
zx***35 kh***004
jy***82_W hl***0622
ka***104 ko***70@naver.com
dk***6611 sy***g16
cg***70@naver.com kj***ung80
oh***49 tm***lf0505
kh***22@hanmail.net ba***lf
bo***sipda ss***yi44@naver.com
so***mi135 tn***d01@naver.com
ax***geun pe***ctny

 

 

 

첨부파일
다음 글 2022년 설 택배 일정
이전글 [당첨자 발표] 위드맘 액상 체험단 당첨자 발표
목록
최상단으로

적용 상품보기

닫기
쿠폰코드 쿠폰명 할인율

적용 카테고리

적용 상품